Шаип е посветена да ја одржува оваа веб-локација ажурирана и точна. Доколку сепак наидете на нешто што е неточно или застарено, ќе ни биде благодарно доколку не известите. Ве молиме наведете каде на веб-локацијата ги читате информациите. Потоа ќе го разгледаме ова што е можно поскоро. Ве молиме испратете го вашиот одговор по е-пошта на: marketing@shaip.com.

Ние не сме одговорни за загуба како резултат на неточности или некомплетност, ниту за загуба што произлегува од проблеми предизвикани или својствени за ширење на информации преку интернет, како што се прекини или прекини. Кога користиме веб-формули, се стремиме да го ограничиме бројот на потребни полиња на минимум. За секоја претрпена загуба како резултат на користење на податоци, совети или идеи обезбедени од или во име на Шаип преку оваа веб-локација, Шаип не прифаќа никаква одговорност.

Користењето на веб-страницата и сите нејзини компоненти (вклучително и форуми) е предмет Услови на употреба. Само користењето на оваа веб-страница подразбира знаење и прифаќање на овие услови за користење.

Одговорите и прашањата за приватност доставени по е-пошта или со користење на веб-форма ќе бидат третирани на ист начин како и буквите. Ова значи дека може да очекувате одговор од нас најдоцна во рок од 1 месец. Во случај на комплексни барања, ќе ве известиме во рок од 1 месец ако ни требаат максимум 3 месеци.

Било какви лични податоци што ни ги давате во контекст на вашиот одговор или барање за информации, ќе се користат само во согласност со нашата изјава за приватност.

Шаип ќе ги вложи сите разумни напори да ги заштити своите системи од каква било форма на незаконска употреба. Шаип ќе спроведе соодветни технички и организациски мерки за таа цел, имајќи ја предвид, меѓу другото, состојбата на уметноста. Сепак, тој нема да биде одговорен за каква било загуба, директна и/или индиректна, претрпена од корисник на веб-локацијата, која произлегува како резултат на незаконско користење на неговите системи од трето лице.

Шаип не прифаќа никаква одговорност за содржината на веб-локациите до кои или од кои е направена хиперврска или друга референца. Производите или услугите понудени од трети страни ќе подлежат на важечките услови и услови на тие трети страни.

Нашите вработени ќе вложат максимални напори да ја гарантираат достапноста на нашата веб-страница и нејзиното постојано да го подобруваат. Вклучително и за луѓе кои користат посебен софтвер поради попреченост.

Затоа, оваа веб-страница е изградена во согласност со упатствата за АА на ниво WCAG 2.1. Овие упатства се меѓународно признати договори за пристапност, одржливост, заменливост и наоѓање на веб-страниците.

Сите права на интелектуална сопственост на содржината на оваа веб-локација се доделени на Шаип.

Копирањето, ширењето и каква било друга употреба на овие материјали не е дозволено без писмена дозвола од Шаип, освен и само доколку поинаку е наведено во прописите на задолжителниот закон (како што е правото на цитат), освен ако специфичната содржина не налага поинаку.

Ако имате какви било прашања или проблеми со пристапноста на веб-страницата, не двоумете се да контактирате со нас.